Monday, November 27, 2006

My Dvar Torah for Toledot

Delivered last Shabbat at Bet Boyer, Talpiot, Jerusalem


השאלה שלי היא: יצחק – מה כל כך מצחיק? לפי השם שלו – מהשורש 'צחוק' – היינו מצפים שיהיה משהוא שמח, מצחיק, וזורם באופיו. אבל במציאות החיים שלו היו לכאורה עצובים ופסיביים – כנער הוא כמעט נהרג על ידי אביו, בזיקנתו אישתו ובנו מרמים אותו, ובין לבין הוא בעיקר חוזר על מעשים שאברהם אבינו כבר חידש.

אם נשווה את יצחק לשאר האבות, אפשר בהחלט להבין למה הוא זכה לכינוי
The Accidental Patriarch
אבי האומה המזדמן.
לדוגמא, יצחק זכה בחייו לשתי התגלויות מהקב"ה, לעומת 8 התגלויות של אברהם ו-5 התגלויות של יעקב.
או, הנה פסוק מסוף ספר מיכה :"תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" – את מי לא הזכירו? איפה יצחק?


לכל תופעה כזאת שנראית לכאורה כנחיתות של יצחק – יש הסבר ותשובה. אבל אם נמשיך בהשוואה בין יצחק לשאר האבות, נראה שבכמה עניינים מהותיים, יצחק עולה על שאר האבות וזוכה ליחס מועדף מהקב"ה.

לדוגמא, כל האבות מקבלים הבטחה מה' של "והרביתי את זרעיך". אלא שאברם ויעקב מקבלים את הנבואה הזאת בחלום ובתוך משל – ככוכבי השמים או כחול הים. רק אצל יצחק הקב"ה מתגלה בלי חלומות ובלי דוגמאות.
"וברכתיך והרביתי את זרעיך בעבור אברהם עבדי"
יצחק כנראה לא צריך הסברים וויזואליים והוא לא צריך שזה יתרחש בחלום.
לפי הרמב"ם, זו המדריגה הכי גבוהה של נבואה – שהקב"ה מדבר אל הנביא ישירות, ללא אמצאים או תיווך. ומי זוכה למדרגה הזאת – לא אברהם ולא יעקב – רק יצחק.

עוד דוגמא לקדושתו המיוחדת של יצחק:
שאר האבות זוכים לשם נוסף מה' – אברם נהיה אברהם, ויעקב מקבל שם נוסף – ישראל. רק יצחק נולד יצחק ונשאר יצחק. אבל, שלא כמו שאר האבות, יצחק מקבל את שמו המקורית לא מהוריו אלא ישירות מהקב"ה: "אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק"
יצחק אינו מקבל שם נוסף מה' כמו שאר האבות, כי הוא לא צריך – הוא כבר מתחיל את חייו עם השם האלוקי שלו.

דוגמא נוספת – שאר האבות זוכים שהקב"ה קורא להם בשם פעמיים – "אברהם אברהם", "יעקב יעקב". רק יצחק אינו זוכה לקריאה כפולה – כאשר ה' קורא לו, הוא אומר רק "יצחק" פעם אחת. הזוהר מסביר את זה ככה: (עם פירוש של הרב מוטי אלון):
למה נח נח תרי זמני? (למה מופיע פעמיים?)?
אית ליה רוחין (בכל צדיק וצדיק בעולם ישנם שתי רוחות, שני צדיקים)
רוחא חד בעלמא דין, ורוחא חד בעלמא דאתי (הוא חי פה והוא חי כל הזמן באמביוולנטיות מאוד קשה בין הצדיק שבעולם הזה והצדיק שבעולם הבא, בין הצדיק שנמצא כאן והצדיק שנמצא שם)
והכי תשכח בכלהו צדיקי (וכך תמצא בכל הצדיקים)
משה משה, יעקב יעקב, אברהם אברהם
שמואל שמואל, שם שם (ועכשיו העיקר)
בר מיצחק דלא כתיב ביה, כמה דכתיב בהו (לא כתוב בו כמו
שכתוב בהם, מדוע?)
בגין דיצחק בשעתא דאתקרב על גבי מדבחא (כיוון שיצחק בשעה שקרב על גבי המזבח בעקדת יצחק)
נפקת נשמתיה דהות ביה בהאי עלמא (יצאה ממנו נשמתו שהייתה כאן)
וכיון דאתמר ביה באברהם ברוך מחיה המתים (כשאברם בירך 'מחיה המתים')
תבת ביה נשמתיה דעלמא דאתי (נכנסה בו הנשמה לא של העולם הזה אלא של "עלמא דאתי" ומרגע זה הוא מת חי. מרגע זה הוא חי כאן אבל הוא בכלל לא חי כאן)
בגין דא תשכח ( בגלל זה תמצא)
דלא ייחד קב"ה שמיה אלא על יצחק (למה רק עליו הוא ייחד את שמו, למה רק לו הוא קרא כך?)
בגין דאתחשב כמת
אז הזוהר מסביר את המידה המיוחדת של יצחק אבינו. הרי בספר בראשית ישנם בעצם שני סיפורים שונים, משולבים זה בזה. מצד אחד, יש את סיפורו של ההבטחה של הקב"ה לאברהם ולצאציו, שהם יהיו לעם גדול ורב, ושיירשו את ארץ ישראל. זה הסיפור של רוחא דעלמא דאתית, של העולם העליון. במקביל, יש בבראשית את סיפורו של משפחת אברהם, סיפור מלא הווי של עלמא דין (העולם הזה), עם סיפורים עסיסיים של שנאת אחים, קנאה, רמייה, נקמה וכו'. אנו נשאבים לתוך סיפורים כאלו, סיפורים של העולם הזה, ושוכחים שיש בכלל פרספקטיבה אחרת, נקודת מבט שבו המזימות והרצונות של אנשים בני תמותה בעצם משרתים את סדר היום של ה'.

אם לחזור לשאלה שבה פתחתי – מה כל כך מצחיק ביצחק? לפי הזוהר, יצחק מסתובב בעולם הזה עם נשמה של העולם העליון - הוא רואה את העולם הזה מהבפרספקטיבה של העולם העליון, וזה מצחיק. מנקודת ראות כזאת, יצחק רואה איך נזיד עדשים שיעקב מבשל מקדמים את רצון ה', איך עור גדיים וצמר שיעקב לובש בכדי לרמות את אביו גורמים לברכת ה' להגיע לאן שצריך להגיע. החיכוך בין תוכניותיו של ה' והמזימות והתחבולות הפרוזייות של העולם הזה – זה האבסורד שמצחיק את יצחק.

לסיום, לא בכדי יש לנו 3 אבות, וכל אחד מלמד אותנו מידה אחרת. לפי הזוהר, לפחות, המידה שעלינו ללמוד מיצחק זו מידת הפרספקטיבה, היכולת לראות מעבר ל"כאן ועכשו", מעבר לבעיות היום-יומיות של עם ישראל, ולהבין שיש פרספקטיבה אחרת, של עולם העליון, שבה אנחנו משרתים את רצון ה', עד ביאת המשיח במהרה בימינו אמן.

שבת שלום!

Monday, November 20, 2006

We read Jblogs, so you don't have to - Toledot edition


Blogging the Bible: A secular Jew with a sharp literary mind reads the Bible. I like his description of Isaac as "the accidental patriarch".

A fascinating discussion of the custom to say Az Yashir in the morning prayers.

The halachic status of ghosts, demons and golems.

Leave it to the Jews to come up with a Haggadda for Thanksgiving. While we're at it, why is turkey kosher?

The fascinating history of tefillin wearing. I was surprised to discover that in Gaonic and early Ashkenazic times, hardly anyone wore tefillin.

Some lovely Hasidic stories translated by Yaacov Dovid Shulman. "The Rebbe and the Opera Singer" in Volume 2 p. 62 is very moving.

Why a career in management is not recommended

An overlooked aspect of the tension beetween BT's and FFB's: BT's ask: where is the FFBs' derekh eretz?

Some action at Chabad this week: A sighting of the Rebbe on film, and a riot in the bet midrash.

A great example of bad translation.

A site that finds gematrias. I had no idea that the gematria of my name equals קופת צדקה המשטרה בדרך, זכור ושמור and לכל סיר יש מכסה

Celebrating the yahrtzeit of Reb Hersh the Attendant, one of the more fascinating Hasidic rebbes.

A nice story about divine providence.

A shomer shabbat hockey player with a future in the NHL.

An online exhibit of Jerusalem pashkevils (broadsides)

A very nice lecture on Parashat Toledot given by R Mordechai Elon: What's so funny about Yitzchak?

Why the patriarchs were such bad parents

We read Jblogs, so you don't have to

Thanks to Bloglines, I skim through a lot of Jewish blogs every morning. My goal: to find interesting articles, stories and ideas that I can discuss with my family over the Shabbat table. To paraphrase the old StarKist Tuna commercial, only the best blog entries get to be discussed with my kids. To bring a little life to this dormant blog, I'll share links to blog entries that qualify.

Here's the list of JBlog entries I'll be quoting:
****** Cosmic X in Jerusalem ****** (0) (0)
:anglosaxy: (0) (0)
A Bas Torah's Point of View (0) (0)
A Crisp Elul Morning (0) (0)
A Hassid and a Heretic (0) (0)
A Reform Kabbalist (0) (0)
A Simple Jew (0) (0)
A Whispering Soul (0) (0)
AidelMaidel (0) (0)
AJHistory by Menachem Butler (0) (0)
Also A chussid (0) (0)
Am Echad - - עם אחד: הרבה קולות (0) (0)
AMSHINOV- no quarter asked,no quarter given (0) (0)
An Unsealed Room (0) (0)
AngrySoul (0) (0)
The Apikorsus Companion v2.0 (0) (0)
Ask Shifra (0) (0)
Ask The Rabbi (0) (0)
BAKA DIARY (0) (0)
Balashon - Hebrew Language Detective (0) (0)
Baraita (0) (0)
Barefoot Jewess (0) (0)
Bari VeShema (0) (0)
Batel Beshishim (0) (0)
Because I'm In My Twenties and It's What You Do (0) (0)
Ben Avuyah (0) (0)
Ben Chorin (0) (0)
Ben-Yehudah (0) (0)
Beyond BT (0) (0)
Biur Chametz (0) (0)
Blissful Knowledge (0) (0)
Blog Hamincha (0) (0)
BlogBlond (0) (0)
Bookkeeper (0) (0)
Canonist (0) (0)
Cara's World: The World According to Me (0) (0)
CharediWannabe (0) (0)
Chayyei Sarah (0) (0)
Choshvei Shemo - חשבי שמו (0) (0)
CIRCUS TENT - צירק געצעלט (0) (0)
ConservaJew (0) (0)
Conservative Orthos (0) (0)
Creedmoorer Chassidus (0) (0)
Cross-Currents (0) (0)
cruisin-mom (0) (0)
The Curious Jew (0) (0)
Cyberhedrin (0) (0)
D'yo Ilu Yamey (0) (0)
Da'as Hedyot (0) (0)
Daf Am Haaretz (0) (0)
Danya Ruttenberg (0) (0)
Dating Mistress, Jerusalem (0) (0)
DatingMasterJerusalem (0) (0)
Deep Thoughts of the Bat-Taz (0) (0)
Der Alter (0) (0)
Der Tefillen-Leyger (0) (0)
devarim (0) (0)
different derech (0) (0)
Dot Co Dot Il (0) (0)
DovBear (0) (0)
Dreaming of Moshiach (0) (0)
Drew Kaplan's Blog (0) (0)
Eli's Aliyah Blog (0) (0)
Emes Ve-Emunah (0) (0)
End of Days (0) (0)
English Hebraica (0) (0)
Eshes Chayil (0) (0)
Ethan's Lovely Life (0) (0)
Experiencing Israel (0) (0)
Faces of Israel (0) (0)
FailedMessiah.com (0) (0)
The FreeThinking Hasid (0) (0)
Frum Idealism (0) (0)
Frumactress (0) (0)
Frummer????? (0) (0)
Galilee This (0) (0)
the grain of truth (0) (0)
Growing Pains, and other thoughts (0) (0)
Hagahot (0) (0)
The Hall of the Goblin King (0) (0)
Hashmonean.com Israel vs The Global Jihad (0) (0)
Hatikvah - A Blog About Life in Jerusalem (0) (0)
HAYOM (0) (0)
Heichal HaNegina (0) (0)
Hirhurim - Musings (0) (0)
Hitzei Yehonatan (0) (0)
HULA - HOOP (0) (0)
In lieu of a phone call (0) (0)
In My Humble Jewish Opinion... (0) (0)
Israelity (0) (0)
Jen Taylor Friedman (0) (0)
Jerusalem Diaries:In Tense Times (0) (0)
jerusalem is the place to be (0) (0)
Jerusalem revealed (0) (0)
jerusalem wanderings (0) (0)
Jew 2.0 (0) (0)
Jew*School (0) (0)
Jewbiquitous (0) (0)
Jewish Survivors of Sexual Violence Speak Out (0) (0)
The Jewish Worker (0) (0)
Jewlicious (0) (0)
Jewtastic (0) (0)
Journey To O (0) (0)
Keter Shem Tov (0) (0)
The Kiddushin Variations (0) (0)
Kishkushim خربطات קישקושים (0) (0)
Knowledge Problems (0) (0)
Krum as a Bagel (0) (0)
The Lab Rabbi (0) (0)
Latest entries from emet.blog-city.com (0) (0)
Lazer Beams (0) (0)
Life in Israel (0) (0)
Lonely Man of Mechqar (1.5) (0) (0)
Lulei Demistafina (0) (0)
The Maggid of Bergenfield (0) (0)
Mah Rabu (0) (0)
Maven Yavin (0) (0)
Mayim Rabim (0) (0)
Menachem Mendel (0) (0)
mentalblog.com (0) (0)
Midianite Manna (0) (0)
Mishkaneer (0) (0)
Mishmar (0) (0)
MOChassid (0) (0)
Modern Uberdox (0) (0)
Moving on up... (0) (0)
The Muqata جميل في المقاطعة (0) (0)
My Obiter Dicta (0) (0)
My Share of Sun in Israel (0) (0)
Mystical Paths (0) (0)
Nafka Mina (0) (0)
Netivat Sofrut: diary of a Soferet (0) (0)
Nice Jewish Girl (0) (0)
NOT THE GODOL HADOR (0) (0)
NY's Funniest Rabbi (0) (0)
On The Contrary.........................(הפוך (בה (0) (0)
On the Face (0) (0)
ON THE FRINGE—AL TZITZIT (0) (0)
On the Main Line (0) (0)
Orthodox Anarchist (0) (0)
orthomom (0) (0)
Orthonomics (0) (0)
Out of Step Jew (0) (0)
Perspectives of a Nomad (0) (0)
Presence (0) (0)
The Protocols of the Yuppies of Zion (0) (0)
Psycho Toddler (0) (0)
Rabbi Shael Speaks... (0) (0)
Radical Torah (0) (0)
Rantings of a Sandmonkey (0) (0)
Reb Blog (0) (0)
Reb Chaim HaQoton (0) (0)
Reclaiming the Daf (0) (0)
Religious Freaks (0) (0)
Renegade Rebbetzin (0) (0)
Rishon Rishon (0) (0)
rushkoff.blog (0) (0)
Sabra at heart (0) (0)
Sefer Ha-Hayim Blog (0) (0)
Seforim (0) (0)
SerandEz (0) (0)
Seraphic Secret (0) (0)
The Shaigetz - Doing it maai vey (0) (0)
Shebrew Magazine (0) (0)
Shiloh Musings (0) (0)
shmuzings (0) (0)
something something (0) (0)
Still Wonderin' (0) (0)
StoneFlower Kabbalah (0) (0)
Stubborn and Rebellious (0) (0)
Tales of a Tour Guide (0) (0)
ThanBook (0) (0)
Thinking Outside the OrthoBox (0) (0)
This Normal Life (0) (0)
Tiz'ku L'mitzvot (0) (0)
toratmoshe (0) (0)
THE TOWN CRIER (0) (0)
Treifalicious (0) (0)
treppenwitz (0) (0)
Tzarich Iyun: Yeshiva Life in the Non-Yeshivishe World (0) (0)
Tzvee.blogspot.com (0) (0)
Un-Orthodox Jew (0) (0)
Unenlightenment (0) (0)
Velveteen Rabbi (0) (0)
the view from here (0) (0)
Voices in My Head (0) (0)
VOS IZ NEIAS (0) (0)
Walking On Fire (0) (0)
What's Bothering Artscroll? (0) (0)
Why Josh Can't Be Left Alone (0) (0)
Yehuda (0) (0)
Yeranen Yaakov (0) (0)
YESHIVA WORLD NEWS (0) (0)
yudel's Rest of the Story (0) (0)
YUTOPIA (0) (0)
The Zionist Conspiracy (0) (0)
zlotnicksalmostaliyah (0) (0)
שלום בשערך - Peace in Your Gates (0) (0)

Enjoy!